*** Ո՞վ էր, ի՞նչ էր . . .


Ո՞վ էր, ի՞նչ էր, չիմացայ.
Եկաւ, գնաց, անհասցէ.
Լոկ այսքանը հասկացայ,
Որ հէնց ինքն է, կորածս է։

Աչքերում խաժ մի ժպիտ,
Շրթերին խաղ թախծաշուք.
Այտերին մէգ մի վճիտ,
Մեղսոտ ու մեղմ ու տաքուկ։

Գնաց, - գնալ չէր ուզում,-
Հասկացայ իմ կորածն է.
Սիրտս ընկաւ ջերմ յուզում.
Ո՞վ էր, ի՞նչ էր - անհասցէ…

27.8.94

No comments: