ԱՆՁՐԵՒՈՏ ԵՐԱԶ


Կինօ էր, գիշեր,
Փողոց էր ու շէնք.
Ես էի ու նա
Անցա՜ծ երազում…

Մահճակալ էր, սէր,
Լամպի լոյս էր թեք.
Ես էի ու նա

Առկայծ երազում…

Կէս գիշեր էր ջերմ,
Իմ «Մայեան էր մերկ»,
Ես էի ու նա
Մի բաց երազում։

…Է՛լ լուսաբաց էր,
Անձրեւ էր անղեկ.
Ես էի ու նա
Մի թա՜ց երազում…

11.11.03

No comments: