ՃԱՄԲԱԲԱԺԱ՞Ն


Երբ բան չունես ասելու.

Էլ ինչ՞ գրեմ ես,

Երբ բան չունես լսելու,

Թող որ լռեմ ես.

Իմ Աշխարհն ես, դու գնա

Քո ճամբան ճիշտ եւ ուղիղ,

Ու թէ հարկ է՝ թող մի քիչ

ճամբաս ծռեմ ես։

2.8.04

No comments: